Supriyono, L., and L. Fatmawati. “Pengendalian Waktu Pembangunan Jalan Poros Desa Ruas Kedungprahu- Sukowiyono”. JURNAL PILAR TEKNOLOGI Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik, vol. 5, no. 2, Nov. 2020, doi:10.33319/piltek.v5i2.59.