Supriyono, L. and Fatmawati, L. (2020) “Pengendalian Waktu Pembangunan Jalan Poros Desa Ruas Kedungprahu- Sukowiyono”, JURNAL PILAR TEKNOLOGI Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik, 5(2). doi: 10.33319/piltek.v5i2.59.