Supriyono, Lyya, and Laily Fatmawati. 2020. “Pengendalian Waktu Pembangunan Jalan Poros Desa Ruas Kedungprahu- Sukowiyono”. JURNAL PILAR TEKNOLOGI Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik 5 (2). https://doi.org/10.33319/piltek.v5i2.59.