Supriyono, L., & Fatmawati, L. (2020). Pengendalian Waktu Pembangunan Jalan Poros Desa Ruas Kedungprahu- Sukowiyono. JURNAL PILAR TEKNOLOGI Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik, 5(2). https://doi.org/10.33319/piltek.v5i2.59