[1]
Supriyono, L. and Fatmawati, L. 2020. Pengendalian Waktu Pembangunan Jalan Poros Desa Ruas Kedungprahu- Sukowiyono. JURNAL PILAR TEKNOLOGI Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik. 5, 2 (Nov. 2020). DOI:https://doi.org/10.33319/piltek.v5i2.59.